OZNÁMENÍ pro rodiče dětí navštěvující naší MŠ

7 Led

 

Vzhledem ke změnám v daňovém řádu a možnosti uplatnění slevy na dani za rok 2014 za umístění dítěte v předškolním zařízení (Zákon 247/2014 Sb.), vydáváme na požádání POTVRZENÍ O SKUTEČNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKALDECH ZA POBYT DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ.

Uplatnit tuto slevu na dani je možno za těchto podmínek:

  1. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud již nebyly uplatněny jako výdaj podle §24.
  2. Slevu na dani lze uplatnit pouze tehdy, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společné domácnosti.
  3. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka/vnučku nebo vnuka/vnučku druhého z manželů. Za vnuka/vnučku druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze v případě, pokud je dítě v péči nahrazující péči rodičů.
  4. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (pro rok 2014 max. 8.500,- Kč)
  5. Vyživuje-li v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může za zdaňovací období slevu uplatnit pouze jeden z nich.

 

Mgr. Alena Krchňavá

zástupce ředitele

Dne 7.1.2014, Žalhostice