Prohlášení ke stávce

5 Lis

Pedagogičtí pracovníci naší školy podporují stávku organizovanou školskými odbory. V českém školství chybí 6000 učitelů. Jednou z příčin tohoto neutěšeného stavu je výše platu nejen začínajících učitelů. Absolventi magisterského studia hledají možnost důstojné obživy ve státní správě a v oborech, ve kterých je jejich vzdělání adekvátně oceněno. Naše školství je celkově podfinancované. Chybějí prostředky na pomůcky a vybavení škol. Stát spoléhá na toky evropských peněz a hlavně přenáší finanční zátěž na zřizovatele škol. Naše škola je v posledních létech výrazně podporována nejen zřizovatelem, ale také spádovými obcemi. Na současné tváři školy je to na první pohled patrné. Svou podporu nám vyjadřují i rodiče, mnozí finančně i materiálně přispívají na vybavení školy. Za tuto pomoc jsme vděčni a děkujeme za ni! Vzhledem k dobrým vztahům s naší rodičovskou veřejností se nepřipojíme k vyhlášené stávce.

za pedagogický sbor

Mgr. Vladimír Fiedler