Projektový den 2. stupně

1 Čvn

26. 5. 2022 byl na 2. stupni ve znamení projektového vyučování. Žáci 6. a 7. třídy se během vlastivědné vycházky seznámili se životem blanokřídlých – mravenců lesních. V průběhu výpravy vyplňovali pracovní listy, kde uplatňovali poznatky získané v přírodě. 8. a 9. třída plnila úkoly související s kamenným mořem na Plešivci.