První den školy 1. 9. 2020

27 Srp

Velice se těšíme na naše žáky a předáváme pár informací k prvnímu dni školy.

Sraz bude na dvoře v 8:00 h – přivítáme nové žáky – roušky nejsou nutné (v případě nepřízně počasí se přemístíme do tělocvičny).

Dále se naši prvňáčci přesunou s doprovodem do své třídy, kde je přivítají  zástupci spřátelených obcí a partneři – před vstupem do budovy je nutné si vydezinfikovat ruce a mít k dispozici roušku (dospěli), ve třídě se bude aktivně větrat.

Ostatní žáci, po dezinfekci rukou po vstupu do školy, jdou bez doprovodu do svých tříd. Naše paní učitelky předají žákům informace týkající se průběhu probíhajícího týdne (1. třída  od středy 2, 2, 3 vyučovací hodiny, ostatní třídy od středy 4, 4, 4 vyučovací hodiny),  dále formuláře pro školní družinu a školní jídelnu.

Rodiče žádáme, aby nevstupovali do školy. Toto nařízení bude trvat po celou dobu  trvání opatření nařízené vládou.

Děkujeme za pochopení….