Ředitelské volno

17 Zář

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy

                                                            29. 9. 2023 ředitelské volno

pro žáky ZŠ. Mateřská škola bude v provozu.

Mgr. Adéla Voženílková, zástupkyně ředitelky