ŘEDITELSKÉ VOLNO 24. – 26. 1. 2022

22 Led

Vážení rodiče a žáci, 

vzhledem ke stále vysoké a narůstající nemocnosti pedagogického sboru vyhlašuje ředitelka školy v souladu s  § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání ŘEDITELSKÉ VOLNO na pondělí, úterý a středu (24. – 26. 1. 2022). Obědy jsou automaticky odhlášeny. Provoz mateřské školy zůstává nedotčen.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Adéla Voženílková, zástupkyně ředitelky