Ředitelské volno

8 Lis

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy

                                                            18. 11. 2022 ředitelské volno

pro žáky ZŠ v souvislosti se státním svátkem, a to z ekonomických důvodů (velké náklady na energie). Mateřská škola bude v provozu.

Mgr. Adéla Voženílková, zástupkyně ředitelky