Roušky ve škole

8 Čvn

Dle Mimořádných opatření MZ ze dne 7. 6. 2021:

Od 8. 6. 2021 nemusí mít žáci ani pedagogičtí pracovníci při výuce nasazenou ochranu dýchacích cest. O přestávkách a při pohybu na chodbách platí režim jako doposud.

Ochranu dýchacích cest nemusí nosit žáci ani pedagogičtí pracovníci ve škole v přírodě. Během pobytu ve škole v přírodě také již nedojde k dalšímu testování žáků.