ŠKOLA MÁ SVÉ LOGO

12 Led

Škola poprvé ve své historii má své logo. Je jím silný košatý strom. Silné propletené kořeny značí pevný základ a stabilitu jak ve znalostech, o které se můžeme všichni po celou dobu opírat, tak morální a lidskou sílu. Silný kmen je pro nás moudrost, stálost, důvěra, přátelství, protože jen ze silného kmene mohou vyrůstat větve, které vyjadřují svou velkou korunou stále přítomnou potřebu se rozrůstat a rozpínat dál, stejně jako naši žáci své znalosti, zkušenosti a dovednosti. Celý obrázek dotváří název naší školy, který je v kruhu, kterým chceme vyjádřit nekonečnost a stále se opakující koloběh života a vědění. Škola tu vždycky byla – je – a bude pro Vás…

Za pomoc děkujeme panu D. Novákovi, který je autorem tohoto stromu.