Úspěch ve výtvarné soutěži

11 Kvě

Ve středu 4. května se žáci druhé a čtvrté třídy naší školy zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků  již 25. ročníku okresní výtvarné soutěže v kině Máj, kterou vyhlásil DDM Rozmarýn a jejíž téma letos bylo „Pod hladinou“. Nejen, že všichni účastníci soutěže dostali po vyhlášení výsledků jako odměnu pohádku Tajemství staré bambitky 2, ale náš žák 4. třídy Petr Waldhauser obsadil ve 2. kategorii žáků 1. – 4.tříd krásné 2. místo. Dostal diplom a výtvarné pomůcky pro svou další výtvarnou tvorbu. Také další dva žáčci 4. třídy – Honzík Čapek a Marek Mourek uspěli se svými pracemi u výtvarné komise, protože jejich dílka zařadila mezi nejúspěšnější a jsou do konce května vystavena v předsálí kina Máj. Péťovi Waldhauserovi blahopřejeme a všem žáčkům naší školy, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ilona Futerová