Vodou Portou 2024

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=T2HZSsgRXdk

Děkujeme Mikroregionu Porta Bohemica, ÚMO Ústí nad Labem – Střekov, Asociaci TOM ČR – vodáckému oddílu Ústí nad Labem, Plavecké škole – 1. TPŠ Litoměřice a všem, kteří se do akce zapojili a pomohli s její organizací.