VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

22 Led

Vzhledem k tomu, že paní Monice Žížalové skončil mandát člena školské rady za rodiče (dítě dokončilo docházku do základní školy), je nutné zvolit nového člena. Domů jste obdrželi volební lístek. Volba proběhne dne 23. 1. 2018 během rodičovských schůzek, které jsou od 16:00 h. (konzultací). Ve vestibulu bude umístěna volební urna a Vy vhozením lístku s označeným kandidátem provedete volbu. Lístek musí být anonymní. Nemůžete-li se akce zúčastnit, můžete volební lístek v zalepené obálce poslat po jiném rodiči. Jména kandidujících rodičů byla řádně zveřejněna na webových stránkách školy.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Vladimír Fiedler – ředitel školy