Volby do školské rady 21.4.2015

16 Dub

Dne 21.dubna 2015 proběhnou volby do školské rady. Pedagogové a rodiče zvolí svého zástupce a tím se počet členů školské rady zvýší na 9. Obecní zastupitelstvo již svého třetího delegáta zvolilo. Do školské rady může kandidovat kdokoli ze zákonných zástupců žáků základní školy. Vyzývám proto rodiče našich žáků, aby zvážili svou kandidaturu. Školská rada má kromě několika kontrolních a zpětnovazebních pravomocí možnost podílet se na činnosti školy, její koncepci, směřování, může významně pomoci se získáváním dotací, rovněž může sehrát důležitou roli při řešení některých kázeňských problémů. Prosím tedy rodiče, aby vyjádřili svůj zájem kandidovat na lístku, který jim byl po dítětí dodán a obratem jej poslali do školy. V úterý 21.4. přesně v 17 hodin proběhne volba 1 kandidáta do školské rady formou tajného hlasování z připravené kandidátní listiny.

připravil Fiedler