Výuka v přírodě

8 Bře

Edit: S výukou v přírodě nezaostává ani 1. třída, která byla objevovat probouzející se přírodu a potom nechyběla také chvilka zábavy.

___________

Ve čtvrtek 7. března se vydali žáci 8. a 9. ročníku na geologickou vycházku na vrch Radobýl. Tématem vycházky byly magmatické horniny Českého středohoří. Cestou od školy přes obec Michalovice jsme pozorovali přírodu kolem nás a hodnotili vliv lidské činnosti na přírodní prostředí. Před samotným výstupem na Radobýl jsme diskutovali o chráněných rostlinách a živočišných druzích dané lokality. O jejich ochraně pomocí spásání náletů ovcemi. Na vrchu jsme posvačili a v rámci odpočinku pojmenovávali vrchy a kopce v okolí. Pověděli jsme si také o smutné minulosti spojené s dolem a podzemní továrnou Richard na úpatí Radobýlu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na úbočí vrchu, v  bývalém lomu. Zde jsme pozorovali sloupcovou odlučnost čediče, krásné vějířové uspořádání sloupců, zopakovali znalosti o magmatických horninách a vulkanické činnosti v naší oblasti. Žáci si mohli osahat spadané čedičové sloupce různé velikosti. Po závěrečném zhodnocení jsme se vydali na zpáteční cestu do školy a těšili jsme se na dobrý oběd.

PhDr. Šárka Raková, MBC