ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

26 Úno

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ 2022/2023

Vážení rodiče,

termín zápisu je 22. 4. 2022 a týká se dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, od 13:00h. do 16:00 h. Děti, kterým byl povolen odklad již loni k zápisu nemusí, nastupují do 1. třídy automaticky.

Jsme velice rádi, že po dvou letech se chystáme zápis provést tradiční formou a to za přítomnosti dětí při zápisue. Níže informuji o doložení a způsobu doložení závazných dokumentů, které vedou k přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání u zápisu:

  • zápis bude probíhat prezenčně, pokud to není z nějakého důvodu možné, lze zápis uskutečnit formálně, a to na základě doložených dokumentů,
  • v příloze tohoto dopisu je přiložena Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
  • dále přikládáme dobrovolný formulář, který nám pomůže se lépe zorientovat,
  • pokud žádáte o odklad je nutné vyplnit Žádost o odklad začátku povinné školní docházky, který je taktéž přílohou tohoto dokumentu, v tomto případě je nutné, aby zákonný zástupce doložil doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a dále doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Předání dokumentů je možné těmito způsoby:

  • osobně u zápisu dne 22. 4. 2022 od 13:00 h. do 16:00 h,
  • do datové schránky školy (schránka školy ID pxmkj8),
  • e-mailem, a to buď s elektronickým podpisem, či oskenovaný dokument s originálním podpisem (zaslat na mail: reditelka@skolazalhostice.cz), nelze zaslat jen prostý e-mail,
  • poštou (Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace, k rukám ředitelky, Žalhostice čp. 126, Žalhostice 41101).

Prosím sledujte aktuální informace na webových stránkách školy (www.skolazalhostice.cz), kde veškeré dokumenty k zápisu najde v sekci dokumenty školy.

Další informace k zahájení školního roku 2022/2023. Do školy se nastupuje dne 1. září 2022 krátkým shromážděním všech žáků na školním dvoře v 8 hodin. Po krátkém proslovu ředitelky školy se přesunete do učebny 1. třídy v 1. patře nové budovy školy. Zde proběhne přivítání prvňáčků, kteří dostanou pěkné dárky od zřizovatele a od dalších organizací. Dětem a Vám bude představena paní učitelka Mgr. Iva Hyšplerová , která se bude Vašim dětem věnovat celý školní rok 2022/2023. Od paní učitelky také dostanete první informace o průběhu prvních školních dnů a týdnů Vašeho prvňáčka. Děti mnoho pomůcek a školních potřeb dostanou a na další výbavu bude dost času v dalších týdnech. První den školy není potřeba brát tašku.

Pokud budete potřebovat potvrdit průkaz na hromadnou dopravu, můžete se ve škole stavit ve dnech 29. srpna až 31. srpna, lze i později. Stejně tak můžete svého prvňáčka přihlásit k docházce do školní družiny – paní vychovatelka Vám rozdá přihlášky. Ke stravování můžete děcko přihlásit rovněž okamžitě u paní Dotlačilové, vedoucí školní jídelny.

Přeji našim budoucím prvňáčkům i Vám zdraví, trpělivost a hodně sil. Věřím, že dětem plně vyhradíme první kontakt se školou v září. Velice si vážíme, že máte zájem o naší školu, která v posledních letech rozkvétá.

Těším se na naše první školní setkání!

 

 

                                                                              Mgr. Bc. Alena Krchňavá

                                                                                        ředitelka školy

 

Příloha: