Zápis – přijaté děti

24 Úno

íVážení rodiče,

základní škola již nevydává rodičům písemné rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do 1. třídy.  Níže uvádíme číselné kódy přidělené dětem – kódy vám budou zaslány dopisem.

01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
15/2015

Do budoucího 1. ročníku můžeme přijmout i další zájemce.
Nabízíme individuální přístup k dětem nadaným i slabším, kvalitní výuku kvalifikovaných pedagogů s empatickým přístupem, anglický jazyk od 1. ročníku formou kroužku, možnost vyniknout ve školních soutěžích (děti mají v menším počtu žáků ve třídě více možností účastnit se veškerých akcí a soutěží), zájmové kroužky zdarma (viz náš web).