ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY OD 25. 5. 2020

15 Kvě

Dnes byla rodičům našich žáků I.stupně odeslána  přihláška do školní skupiny, kterou škola poskytne od 25. 5. 2020. Informace jsme zaslali na e-mail – pokud ho škole ZZ sdělil. Jestliže měl někdo problém se spuštěním formuláře – přihlášky, je možné si níže přihlášku vytisknout a ručně vyplnit. Poté je nutné tento formulář doručit do pondělí 18. 5. 2020 do školy (schránka u hlavního vchodu). Tyto informace jsou pro nás klíčové z hlediska naplňování požadavků ministerstev – legislativně, personálně, technicky.

Pokud škola nebudeme mít žádnou informaci od zákonného zástupce do 18. 5. 2020, nebude možné dítě zařadit do školní skupiny.

Velice děkujeme za spolupráci …