Změna rozvrhu hodin ve dnech 10. 4. 2017 a 11. 4. 2017

28 Bře

Vzhledem k organizaci ve dnech 10. 4. 2017  (plavecký výcvik 3. tř a 4. tř., beseda o kyberšikaně 5. tř, 6. tř, turnaj ve vybíjené) a 11. 4. 2017 (den otevřených dveří a návštěvě z Mexika, Velikonoční jarmark), jsme byli nuceni vyměnit  ÚTERNÍ rozvrh hodin s PONDĚLNÍM rozvrhem hodin.

Správný rozvrh je k nahlédnutí níže: