Změny antigenního testování a trasování ve školách od ledna 2022

4 Led

Letáček pro rodiče: Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, 

z organizačních důvodů rušíme ranní testování v tělocvičně. Testovat se bude každé pondělí a čtvrtek do 16. ledna a každé pondělí od 17. ledna, a to od 7.30 do 7.45 hodin, aby testování již nenarušovalo první vyučovací hodiny. Je tedy potřeba, aby žáci ve zmíněné dny dorazili do třídy v 7.30 hod. 

Žáci 1. stupně, kteří chodí do ranní družiny, se otestují po svém příchodu ve družině.

Testovat se budou všichni žáci, tedy i očkovaní nebo po prodělání Covid-19. Odmítne-li žák, resp. rodič, testování, musí mít žák po celou dobu pobytu ve škole na obličeji roušku.

Pokud má dítě pozitivní antigenní test v pondělí, odchází s rodičem domů. Škola nahraje informace o žákovi do Covid Forms Application, díky čemuž rodič obdrží SMS s e-žádankou na PCR test. Ostatní žáci chodí normálně do školy.

Pokud má dítě pozitivní antigenní test ve čtvrtek, odchází s rodičem domů. Škola nahraje informace o žákovi do Covid Forms Application, díky čemuž rodič obdrží SMS s e-žádankou na PCR test. Ostatní žáci si musí nasadit roušky a testují se každý den, dokud žák s pozitivním antigenním testem neobdrží negativní výsledek konfirmačního PCR testu. Škola ale z kapacitních důvodů nemá na testování a trasování vyčleněného zaměstnance a nelze očekávat, že e-žádanka přijde hned. Vzhledem k tomu, že děti mají PCR test 5x do měsíce zdarma, je na Vás, zda půjdete na test rovnou bez žádanky.

Rodiče jsou povinni škole nahlásit pozitivní PCR test svého dítěte. Škola v takovém případě kontaktuje krajskou hygienickou stanici a po vytrasování nahrává rizikové školní kontakty (tedy ty žáky, kteří byli s pozitivním žákem v kontaktu dva dny nazpět) do aplikace Covid Forms Application. Všechny tyto rizikové kontakty obdrží SMS, že je jim nařízena karanténa a mají podstoupit PCR test, nebo – v případě očkovaných či po prodělání nemoci – jim karanténa nařízena není.

Na závěr Vám děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci a do nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví a aby se svět, alespoň ve školách, vrátil k normálu 🙂

Adéla Voženílková, zástupkyně ředitelky školy