DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO CHOD ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

9 Dub
 • je otevřena pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání nebo děti, jejichž zákonní zástupci jsou součástí krizové infrastruktury (tito musí škole předložit potvrzení od zaměstnavatele), a to do 15 dětí.
 • 1. stupeň ZŠ se vzdělává prezenčně bez rotace podle normálního rozvrhu (případné výměny předmětů vám sdělí třídní učitelka).
 • 2. stupeň ZŠ se vzdělává nadále distančně ve stejném režimu.
 • Všichni zaměstnanci školy a osoby asistující dětem s testováním musí mít respirátor nebo nanoroušku.
 • Žáci musí mít chirurgickou roušku nebo nanoroušku (případně dětský respirátor).
 • Děti v MŠ mít ochranu dýchacích cest nemusí.
 • Budeme dodržovat homogenitu skupin, z toho důvodu bude škola žákům otevřena pouze v čase 6.15 – 14.00 hodin. Žáka lze vyzvednout nejdříve ve 12.30 hod.
 • Dvakrát týdně budou žáci a děti bezprostředně po příchodu do školy testováni antigenními testy pro tzv. samoodběr– viz Organizace příchodu do školy od 12.4.2021
 • Prosíme rodiče, kteří s testováním nesouhlasí, aby své děti nechali doma, spojili se s námi a my pro ně zajistíme další distanční výuku.
 • Prezenčního vyučování se smí účastnit pouze děti a žáci s negativním výsledkem testu.
 • Děti a žáci nemohou být k testování nuceni. Důsledkem netestování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu opouští školu se svým zákonným zástupcem. Škola vystaví potvrzení o pozitivním antigenním testu, které rodič předá pediatrovi a ten následně vyplní žádanku na konfirmační PCR test. 
 • Rodič je povinen sdělit škole výsledek PCR testu z důvodu následného nařízení karantény celé třídě, nebo pokračování v prezenční výuce.
 • Testovat se nemusí dítě/žák, pokud se prokáže potvrzením o prodělaném onemocnění COVID19 a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní.
 • Školní jídelna funguje pouze pro prezenčně vzdělávané žáky (dodržujeme homogenitu skupin).
 • Děti MŠ/žáci ZŠ s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

ODKAZ NA INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO SAMOTESTOVÁNÍ (tento web zároveň odpovídá na mnohé otázky): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testování – leták pro rodiče

Testování – přehled následných postupů