Exkurze v Úštěku

27 Zář

Ve středu 22.9.2021 se žáci II. stupně ZŠ účastnili tematického výletu do města Úštěku. Po cestě vlakem krásnou krajinou jsme vystoupili na úštěckém nádraží a vydali se k prvnímu cíli cesty. 

Žáci rozdělení do skupin postupně absolvovali tři zajímavé okruhy. Prvním okruhem byla návštěva netradičních prostor židovské školy a příbytku kantora v úštěcké synagoze, kde si žáci mohli vytvořit představu, jak asi vypadala tato škola kolem poloviny 19. století. V přízemí rabínského domu si prohlédli expozici historie úštěcké židovské obce a v místnostech rabínského bytu v prvním patře expozici věnovanou historii a charakteru židovského školství v českých zemích. Součástí prohlídky bylo i shlédnutí krátkého videa o revitalizaci veškerých prohlédnutých prostor. Druhým okruhem byla prohlídka s výkladem vyučujícího, tzv. Ptačích domků. Tyto zajímavé stavby jsme si prohlédli z cesty pod nimi i přímo u jednotlivých domků ze silnice. Protože právě probíhala rekonstrukce jednoho z domků, měli jsme možnost nahlédnout i do vnitřních prostor. Třetím okruhem byl střed města – památková rezervace s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy. 

Druhým cílem výletu byla solární elektrárna na okraji města. Škola využila nabídky „Dne otevřených dveří solárních elektráren“ a žáci tak zdarma, zblízka a s výkladem majitele elektrárny poznali toto zařízení. Půlmegawattová elektrárna byla jednou z prvních velkých solárních elektráren, v době vzniku byla dokonce druhou největší v ČR. Velmi sympatický Miloš Doležal, majitel a provozovatel této elektrárny, se právem může označovat za průkopníka fotovoltaiky v Česku. Svůj projekt začal připravovat už v roce 2005 a po jejím dokončení předával své zkušenosti dalším investorům. Jeho výklad byl velmi zajímavý a poskytl žákům poznatky jak z výroby solární energie, tak z netradičního způsobu podnikání. 

Náročný den a zbytek času před odjezdem vlaku jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně.

PhDr. Šárka Raková, MBC