II. kolo zápisu do 1 .třídy – 23.4.2021

21 Dub

Dne 23. 4. 2021 se koná druhé kolo zápisu do 1. třídy – týká se dětí narozených v období od 1.9.2014 do 31.8.2015.

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ 2021/2022

 

Vážení rodiče,

II. termín zápisu je 23. 4. 2021 a týká se dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, kterým byl povolen odklad již loni k zápisu nemusí, nastupují do 1. třídy automaticky.

Vzhledem ke vzniklé situaci kolem nemoci COVID-19 a nařízení vlády o omezeném provozu škol v republice, jsme připraveni zápis do první třídy realizovat bez přítomnosti dětí a tím i respektovat veškerá opatření a nařízení stanovená vládou ČR. V tuto chvíli víme, že ZÁPIS TO 1. TŘÍDY ZŠ BUDE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Níže informuji o doložení a způsobu doložení závazných dokumentů, které vedou k přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v zákazu přítomnosti dětí u zápisu:

  • zápis bude probíhat pouze formálně, a to na základě doložených dokumentů,
  • v příloze tohoto dopisu je přiložena Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
  • dále přikládáme dobrovolný formulář, který nám pomůže se lépe zorientovat. Pokud to pro Vás není problém, prosíme o vyplnění a zaslání zpět společně se Žádostí o přijetí,
  • pokud žádáte o odklad je nutné vyplnit Žádost o odklad začátku povinné školní docházky, který je taktéž přílohou tohoto dokumentu, v tomto případě je nutné, aby zákonný zástupce doložil doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a dále doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Předání dokumentů je možné těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (schránka školy ID pxmkj8),
  • e-mailem, a to buď s elektronickým podpisem, či oskenovaný dokument s originálním podpisem (zaslat na mail: reditelka@skolazalhostice.cz), nelze zaslat jen prostý e-mail,
  • poštou (Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace, k rukám ředitelky, Žalhostice čp. 126, Žalhostice 41101).
  • osobním podáním – lze využít poštovní schránku před školou (tuto variantu nedoporučuje).

Prosím sledujte aktuální informace na webových stránkách školy (www.skolazalhostice.cz).

Další informace k zahájení školního roku 2021/2022. Do školy se nastupuje dne 1. září 2021 krátkým shromážděním všech žáků na školním dvoře v 8 hodin (pokud to bude možné). Po krátkém proslovu ředitelky školy se přesunete do učebny 1. třídy v 1. patře nové budovy školy. Zde proběhne přivítání prvňáčků, kteří dostanou pěkné dárky od zřizovatele a od dalších organizací. Dětem a Vám bude představena paní učitelka Mgr. Ivana Vítová , která se bude Vašim dětem věnovat celý školní rok 2021/2022. Od paní učitelky také dostanete první informace o průběhu prvních školních dnů a týdnů Vašeho prvňáčka. Děti mnoho pomůcek a školních potřeb dostanou a na další výbavu bude dost času v dalších týdnech. První den školy není potřeba brát tašku.

Pokud budete potřebovat potvrdit průkaz na hromadnou dopravu, můžete se ve škole stavit ve dnech 23. srpna až 27. srpna, lze i později. Stejně tak můžete svého prvňáčka přihlásit k docházce do školní družiny – paní vychovatelka Vám rozdá přihlášky. Ke stravování můžete prvňáčka přihlásit rovněž okamžitě u paní Dotlačilové, vedoucí školní jídelny.

Přeji našim budoucím prvňáčkům i Vám zdraví, trpělivost a hodně sil v současné situaci. Věřím, že dětem plně vyhradíme první kontakt se školou v září. Velice si vážíme, že máte zájem o naší školu, která v posledních letech rozkvétá.

Těším se na naše první školní setkání!

 

                                                                              Mgr. Bc. Alena Krchňavá

                                                                                        ředitelka školy

Dokumenty ke stažení: