ONLINE SCHŮZKA RODIČŮ 2. stupně

23 Dub

V úterý 27. 4. 2021 od 18 hodin se uskuteční online schůzka rodičů celého 2. stupně. Ujasněna bude organizace skupinových konzultací žáků. 

Pozvánka na meet vám přijde do školního e-mailu vašich dětí.