Obezřetný pohyb v areálu školy – probíhá stavba

26 Lis

Probíhá stavba nové mateřské školy a v areálu bude složen stavební materiál. 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu ZŠ a MŠ.