OBNOVENÍ POVINNÉ PREZENČNÍ VÝUKY

26 Lis

Od 30. 11. 2020 se dle nařízení Vlády a MŠMT obnovuje povinná prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník a střídavá prezenční a distanční výuka pro zbytek 2. stupně

30. 11. 2020 nastoupí (spolu s 1. stupněm a 9. třídou) na týden 6. a 8. třída k prezenční výuce. 7. třída zůstane doma na distanční výuce. 

7. 12. 2020 nastoupí 7. třída k prezenční výuce. 6. a 8. třída zůstane doma na distanční výuce.

14. 12. 2020 opět prezenčně 6. a 8. třída. Distančně 7. třída.

21. 12. 2020 prezenčně 7. třída. Distančně 6. a 8. třída.

Dle nařízení Vlády ČR je zrušena tělesná výchova a tyto hodiny žákům 2. stupně odpadají a jejich rozvrh bude toho dne zkrácený.

8. a 9. třídě odpadá prezenční hodina výtvarné výchovy v pátek 4. 12. 2020 7. hodinu a bude nahrazena distančně zadáním práce.

Žáci 1. stupně v pondělí 30. 11. 2020 vrátí zapůjčené chromebooky, příp. tablety.