UPOZORNĚNÍ NA STAVBU!!!

16 Srp

ŽÁDÁME RODIČE NAŠICH DĚTÍ A ŽÁKŮ O ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI POHYBU KOLEM ŠKOLY A V OBJEKTU ŠKOLY A TO Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ STAVBY PLOTU!!!

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLKY JE PŘES HLAVNÍ BUDOVU ŠKOLY – HLAVNÍ VCHOD!!!

DĚKUJEME…