UPOZORNĚNÍ !!!

23 Led

Z důvodu havárie vody, ředitel školy vyhlašuje dne 24. 1. 2017 ředitelské volno.

Za případné komplikace se omlouváme, informaci o uzávěru vody jsme předali v nejkratším možném termínu všem zákonným zástupcům formou webové zprávy, sms, telefonátu či vyhlášením místním rozhlasem v přilehlých vesnicích.

Děkujeme za pochopení…