ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

31 Srp

Vážení a milí,

čas prázdnin se naplnil a je mou milou povinností Vás pozvat na zahájení školního roku 2018/2019.

Průběh prvního dne školy 3. 9. 2018 bude násedující

7:45 začátek vyučování

8:00 zahájení školního roku 2018/2019 na dvoře naší školy (při nepřízni počasí bude zahájení přesunuto do tělocvičny)

 • představení všech, kteří se s láskou a péčí starají o naše děti
 • uvítání prvňáčků
 • odchod do tříd

8:30 konec vyučování

Potřebné formuláře naleznete ve vestibulu školy, u třídních učitelů, dále u vedoucí ŠJ či MŠ.

Foruláře je možné si stáhnout zde:

Režim první týden je následující:

 • 1. třída se seznamuje s novým prostředím, tudíž má jiný režim než ostatní třídy:
  • úterý se žáci vyučují 2 hodiny,
  • středa se žáci vyučují 2 hodiny,
  • čtvrtek se žáci vyučují 3 hodiny,
  • pátek se žáci vyučují 3 hodiny,
 • I. a II. stupeň:
  • úterý až pátek se žáci vyučují 4 hodny.

Velice se na Vás těším

 

Mgr. Alena Krchňavá – ředitelka školy