Projektový den „Indiánské léto“

12 Říj

V pátek 2. 10. proběhl na školní zahradě projektový den „Indiánské léto“. Po celotýdenních přípravách, kdy se děti problematikou životního způsobu severoamerických indiánů zabývaly ve všech vyučovacích předmětech, slavnostně nastoupily školní kmeny, aby se vzájemně podělily o zkušenosti a zážitky nasbírané ve dnech předcházejících. Ochutnaly indiánskou marmeládu, zastřílely si z luku, rozdělaly oheň pomocí křesadla, vyzdobily a postavily totem a tee-pee. Rovněž si zkusily tkaní koberce a pletení ozdob, projevily znalosti léčivých bylin. Velký Manitou nám zajistil krásné počasí už jen proto, že jsme na začátku indiánského projektu zakopali na školním hřišti válečnou sekeru. Na závěr jsme si u ohně zazpívali indiánskou ukolébavku a rozešli jsme se do svých moderních wigwamů.

Mgr. Vladimír Fiedler